Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / Java / Tổng hợp các bài lập trình Java trên HackerRank

Tổng hợp các bài lập trình Java trên HackerRank

Chào các bạn, để nâng cao kỹ năng lập trình cũng như tư duy logic hay tư duy giải thuật, mình xin gửi tới các bạn bài Tổng hợp các bài lập trình Java trên HackerRank.

HackerRank

HackerRank là website cung cấp các bài tập giúp các bạn nâng cao kỹ năng lập trình cho mọi người hoàn toàn miễn phí. Trang web cung cấp các bài tập thử thách theo các chủ đề:

 • Algorithms
 • Data Structures
 • Mathematics
 • Artificial Intelligence
 • C C++
 • Java
 • Python
 • Ruby
 • SQL Databases
 • Linux Shell
 • Functional Programming
 • Regex

Mình xin gửi tới các bạn một chủ đề nhỏ đầu tiên đó là Java, sau đó sẽ tới các chủ đề khác trong các bài viết tiếp theo.

Trong chủ đề về Java bao gồm 64 bài tập từ cơ bản đến nâng cao, từ dễ tới khó được chia theo các chủ đề sau:

 1. Introduction
 2. Strings
 3. BigNumber
 4. Data Structures
 5. Object Oriented Programming
 6. Exception Handling
 7. Advanced

Chúng ta sẽ cùng nhau làm 64 bài lập trình Java trên HackerRank nhé.

Tổng hợp các bài lập trình Java trên HackerRank

Introduction
Welcome to Java Java Loops I Java Int to String
Java Stdin and Stdout I Java Loops II Java Date and Time
Java If-Else Java Datatypes Java Currency Formatter
Java Stdin and Stdout II Java End-of-file
Java Output Formatting Java Static Initializer Block
Strings
Java Strings Introduction Java Anagrams Java Regex 2 – Duplicate Words
Java Substring Java String Tokens Valid Username Regular Expression
Java Substring Comparisons Pattern Syntax Checker Tag Content Extractor
Java String Reverse Java Regex
BigNumber
Java BigDecimal
Java Primality Test
Java BigInteger
Data Structures
Java 1D Array Java List Java Comparator
Java 2D Array Java Map Java Sort
Java Subarray Java Stack Java Dequeue
Java Arraylist Java Hashset Java BitSet
Java 1D Array (Part 2) Java Generics Java Priority Queue
Object Oriented Programming
Java Inheritance I Java Interface Java Instanceof keyword
Java Inheritance II Java Method Overriding Java Iterator
Java Abstract Class Java Method Overriding 2 (Super Keyword)
Exception Handling
Java Exception Handling (Try-catch)
Java Exception Handling
Advanced
Java Varargs – Simple Addition Java Factory Pattern Covariant Return Types
Java Reflection – Attributes Java Singleton Pattern Java Lambda Expressions
Can You Access? Java Visitor Pattern Java MD5
Prime Checker Java Annotations Java SHA-256

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Spring AOP và AspectJ

Mục lục AOP là gì?AspectJ là gì? Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of