Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính sinx

Tính sinx

Yêu cầu:

Lập chương trình tính sin(x) với độ chính xác 0.0001 theo công thức:
sin(x) = x – x^3/3! + x^5/5! – …+(-1)^n.x^(2n+1)/(2n+1)!

Thuật toán:

Code:

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of