Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / Java / Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng Java

Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng Java

Bài tiếp theo  chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tính chất đặc trưng và quan trọng nữa đó là tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng Java (Polymorphism). Sau khi đã tìm hiểu tính kế thừa, trừu tượng và interface ở các bài trước.

Đa hình là gì?

Hiểu một cách đơn giản đa hình là tại từng thời điểm đối tượng sẽ có các hình thái khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau.

Ví dụ : Khi bạn ở trong trường học là sinh viên thì có nhiệm vụ học, nghe giảng, vào thư viện đọc sách… nhưng khi bạn ở nhà lại đóng vai trò là thành viên trong gia đình có nhiệm vụ làm việc nhà…rồi khi bạn vào siêu thị thì bạn đóng vai trò là khách hàng mua hàng. Vì vậy, ta hiểu đa hình của đối tượng là trong từng trường hợp, hoàn cảnh khác nhau thì đối tượng có khả năng thực hiện các công việc khác nhau.

tinh-da-hinh-trong-lap-trinh-huong-doi-tuong

Tính đa hình trong lập trình OOP Java

– Lớp cha được đại diện bởi các lớp con khác nhau gọi là đa hình. Tức là tại từng thời điểm đối tượng cha thực sự là đối tượng con nào đó.

– Ví dụ :

– Trình biên dịch (compiler) chỉ biết kiểu dữ liệu của đối tượng khi khai báo. Tuy nhiên, giai đoạn runtime thì JVM xác định được đối tượng thực sự.

  • Đa hình lúc biên dịch (compile) gọi là overloading.
  • Đa hình lúc thực thi (runtime) gọi là overriding.

– Đa hình không áp dụng cho các thành phần tĩnh (static) của lớp.

– Vấn đề chuyển đổi kiểu dữ liệu là cơ bản hiện thực của đa hình.

– Ví dụ :

Lời kết : Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng Java là một trong những thuộc tính quan trọng, vì vậy bạn không thể bỏ qua thuộc tính này dù nhiều lúc hơi khó hiểu một chút. Bạn nên đọc lại 1 lần nữa những nội dung trên nếu vẫn còn chưa nắm rõ tính chất này.

Chúc bạn thành công!

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng Stream trong Java

Mục lục Stream là gì?Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng StreamBài …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of