Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng

Tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng

Yêu cầu:

Viết hàm tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng.

Thuật toán:

Viết hàm có tham số đầu vào là mảng 1 chiều và giá trị x, giá trị trả về là vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng, nếu không có phần tử nào phù hợp thì trả về -1

Code:

/************************************************************
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

#define LEN_MAX 100 // do dai toi da cua mang

int srchPos(int A[], int x, int len);

void main()
{
int arr[LEN_MAX];
int n, x;
int i;
int pos;
do
{
printf("\nNhap kich thuoc mang: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n > LEN_MAX);

for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nA[%d] = ", i);
scanf("%d", &arr[i]);
}

//Nhap phan tu x
printf("\nNhap x: ");
scanf("%d", &x);

pos = srchPos(arr, x, n);
if(pos != -1)
printf("\n%d xuat hien tai vi tri cuoi mang A la: %d", x, pos);
else
printf("\n%d khong xuat hien trong mang A", x);

getch();
}

int srchPos(int A[], int x, int len)
{
int i, pos = -1;
for (i = 0; i < len; i++)
if (x == A[i])
pos = i+1;
return pos;
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Lực Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Lực
Guest
Lực

ai đó giúp giùm bài này vs
Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên gồm N phần tử có các thao tác
tìm kiếm trên mảng như sau:
a. Vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng
b. Vị trí số nguyên tố đầu tiên trong mảng nếu có
c. Tìm số nhỏ nhất trong mảng
d. Tìm số dương nhỏ nhất trong mảng