Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm ước số chung và bội số chung nhỏ nhất của 2 số a,b

Tìm ước số chung và bội số chung nhỏ nhất của 2 số a,b

Yêu cầu:

– Nhập 2 số nguyên a,b.
a. Tìm USC lớn nhất của 2 số đó
b. Tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số đó

Phân tích:

– Dùng thuật toán Euclid để tìm USC lớn nhất

– BSC nhỏ nhất = a*b / USCLN(a, b)

Code:

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of