Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tìm số hoàn hảo

Tìm số hoàn hảo

Yêu cầu:

Một số hoàn hảo là một số có tổng các ước số của nó bằng chính số đó. Hãy tìm số hoàn hảo nhỏ hơn 5000. Ví dụ: 6 có các ước số là 1, 2, 3 và 6 = 1 + 2 + 3.

Thuật toán:

– Tìm các ước số của số đó. Sau đó tính tổng các ước số.

– So sánh tổng các ước số với số đó. In kết quả ra màn hình.

Code:

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of