Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / PHP / Tạo màu ngẫu nhiên trong PHP – Nhật ký lập trình [Chapter 3]

Tạo màu ngẫu nhiên trong PHP – Nhật ký lập trình [Chapter 3]

Trong thiết kế website, để có được một sản phẩm có thẩm mỹ điều không thể thiếu là cách sử dụng màu sắc hợp lý. Màu trong HTML & CSS được xác định theo các cách sau:

 • Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX
 • Xác định màu theo kết hợp màu RGB
 • Xác định màu theo tên tiếng anh

color-picker

Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX

HEX là viết tắc của từ “hexadecimal”.

 • Cách viết: gồm dấu “#” kết hợp với dãy ký tự Latin, chỉ bao gồm số hoặc chữ (hệ thập lục phân), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
 • Các ký tự Latin có thể chấp nhận là: a,b,c,d,e,f,A,B,C,D,E,F.
 • Ví dụ: #00ffff
 • Ta có thể viết gút gọn màu này theo các cách sau:
  • Gút gọn 6 ký tự giống nhau thành 3 ký tự: #ffffff => #fff
  • Gút gọn 3 cặp ký tự thành 3 ký tự: #ff0066 => #f06

Xác định màu theo kết hợp màu RGB

Xác định màu theo RGB là sự kết hợp của 3 màu cơ bản: đỏ (Red), xanh lá cây (Green) và xanh dương (Blue)

 • Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3)
  Với giá trị từ 0 tới 255.
 • Ví dụ: rgb(155,167,1)
 • Một số giá trị đặc biệt:
  • Màu đen: rgb(0,0,0)
  • Màu đỏ: rgb(255,0,0)
  • Màu xanh lá cây: rgb(0,255,0)
  • Màu xanh dương: rgb(0,0,255)
  • Màu vàng: rgb(255,255,0)
  • Màu Trắng: rgb(255,255,255)

Xác định màu theo tên tiếng anh

 • Cách viết: tên màu được viết theo tiếng anh.
 • Ví dụ: blue
 • Một số tên thường dùng:
  • Màu đen: black
  • Màu đỏ: red
  • Màu xanh lá cây: green
  • Màu xanh dương: blue
  • Màu vàng: yellow
  • Màu trắng: white

Nãy giờ mình lang man quên mất chưa vào chủ đề chính :D.

Một ngày nào đó bạn cần 1 function sinh ra ngẫu nhiên 1 màu nào đó để phục vụ cho project của bạn. Bạn hãy tận dụng hàm dechex() có sẵn trong PHP. Dưới đây là 1 mẫu ví dụ mà mình viết ra để tạo ngẫu nhiên 1 màu dùng hàm dechex:

Mình kết hợp thêm hàm mt_rand() có tác dụng chạy ngẫu nhiên từ 0 -> 0xffffff.

Mình sẽ cắt chuỗi sinh ra thành 6 ký tự cho đúng chuẩn hệ Hex trong HTML & CSS.

Bài viết dài nhưng tóm gọn lại chỉ vậy thôi. Chúc các bạn thành công!

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Upload Multi File in PHP with Ajax – Nhật ký lập trình [Chapter 4]

Mục lục Cấu trúc cơ bản của AjaxUpload multi file in PHP with Ajax Sử …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of