Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / PHP / Tạo lịch tự động trong PHP

Tạo lịch tự động trong PHP

Có đôi lúc các bạn cần một chức năng liên quan đến lịch cho website của mình. Một cuốn lịch trực tuyến có thể được sử dụng cho các sự kiện, kế hoạch công việc, bản ghi chú, và bất cứ điều gì khác mà bạn có thể nghĩ đến. Hôm nay, Ngô Tôn xin chia sẻ với các bạn cách để tạo 1 cuốn lịch tự động bằng PHP.

CSS:

PHP:

Sử dụng:

Kết quả:
calendar

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Upload Multi File in PHP with Ajax – Nhật ký lập trình [Chapter 4]

Mục lục Cấu trúc cơ bản của AjaxUpload multi file in PHP with Ajax Sử …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of