Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / Java / Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng Stream trong Java

Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng Stream trong Java

Bài viết hôm nay, mình giới thiệu các bạn cách Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng Stream trong Java.

Stream là gì?

Kể từ Java 8, chúng ta được giới thiệu tới một tính năng là Stream API nằm trong gói java.util.stream.

Stream (luồng) là một đối tượng mới của Java được giới thiệu từ phiên bản Java 8, giúp cho việc thao tác trên Collection và Array trở nên dễ dàng và tối ưu hơn. Chúng ta có thể thực hiện các phép toán tổng hợp khác nhau trên dữ liệu được trả về từ các collection, array, hay các hoạt động Input/Output.

Một Stream đại diện cho một chuỗi các phần tử hỗ trợ các hoạt động tổng hợp tuần tự (sequential) và song song (parallel).

Cách sử dụng Stream các bạn tìm hiểu ở các bài viết khác nhé.

Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng Stream

Bài toán thứ nhất

Chúng ta đang có một yêu cầu cần phải tạo ra danh sách các ngày từ 2 ngày cho trước.

Ví dụ: Ngày bắt đầu: 2021/01/01 , ngày kết thúc 2021/01/05

Danh sách ngày cần tạo: [2021/01/01, 2021/01/02, 2021/01/03, 2021/01/04, 2021/01/05]

Code Java:

Bài toán thứ hai

Chúng ta đang có một yêu cầu cần phải tạo ra danh sách các ngày từ 2 ngày cho trước. Mỗi một phần tử cách nhau 2 tháng.

Ví dụ: Ngày bắt đầu: 2021/01/01 , ngày kết thúc 2021/05/01

Danh sách ngày cần tạo: [2021/01/01, 2021/03/01, 2021/05/01]

Code Java:

Như vậy là chúng ta đã biết cách Tạo danh sách ngày từ 2 ngày cho trước bằng Stream trong Java.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các ứng dụng khác của Stream ở những bài viết tiếp theo nhé!

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Spring AOP và AspectJ

Mục lục AOP là gì?AspectJ là gì? Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of