Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: synchronized

Tag Archives: synchronized

Lập trình đa luồng trong Java

Giới thiệu Trong cách thức lập trình truyền thống, sau khi viết xong mã nguồn chương trình sẽ được biên dịch thành một dạng mã mà máy tính có thể hiểu được (machine code). Mã này được khối xử lý trung tâm (CPU) xử lý, chương trình được xử lý …

Read More »