Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: opencv

Tag Archives: opencv

Face Morphing Using OpenCV

Hôm nay, Ngô Tôn .IT sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách biến mặt này thành mặt khác bằng OpenCV – Face Morphing. Để thực hiện bài này, các bạn nên tìm hiểu trước về 2 bài toán này đó là: Facial Landmark Detection và Delaunay Triangulation. Morphing là gì? Morphing là …

Read More »

Tạo Virtual Background cho Video bằng Python và OpenCV

Bài viết tiếp theo trong series Tự học và phát triển ứng dụng thực tế AI, ML, DL, DS, Ngô Tôn .IT sẽ hướng dẫn các bạn Tạo Virtual Background cho Video bằng Python và OpenCV. Trong năm qua, dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi rất nhiều, …

Read More »

Lọc ảnh trên miền không gian

<Program.exe> <Command> <InputPath> <CmdArguments> 1 Hàm tính tích chập hai ảnh 2 Lọc trung bình –mean Kích thước cửa số lọc 3 Lọc trung vị –median Kích thước cửa sổ lọc 4 Làm trơn ảnh bằng Gauss –gauss Kích thước cửa sổ 5 Phát hiện biên cạnh bằng Sobel –sobel …

Read More »

Phép biến đổi hình học

<Program.exe> <Command> <Interpolate> <InputPath> <CmdArguments> 1 Cài đặt lớp AffineTransform 2 Cài đặt lớp nội suy láng giềng gần nhất 3 Cài đặt lớp nội suy song tuyến tính 4 Cài đặt hàm Transform trong lớp GeometricTransformer 5 Phóng to, thu nhỏ ảnh –zoom Hệ số zoom 6 Thay đổi …

Read More »

Phép biến đổi màu

<ProgramName.exe> <Command> <InputPath> <CommandArguments> Chuyển ảnh màu sang ảnh xám –rgb2gray Chuyển ảnh xám sang ảnh màu –gray2rgb Chuyển ảnh từ hệ màu RGB sang hệ màu HSV –rgb2hsv Chuyển ảnh từ hệ màu HSV sang hệ màu RGB –hsv2rgb Tăng giảm độ sáng của ảnh –bright b: độ sáng …

Read More »