Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: graph

Tag Archives: graph

Tìm chu trình, đường đi Euler

1.     Lý thuyết Chu trình Euler là chu trình đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần trong đó đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau (đồ thị có thể có các đỉnh cô lập). Tương tự với đường đi Euler, ngoại trừ điểm …

Read More »

Tìm cây khung nhỏ nhất với Prim & Kruskal

1.     Thuật toán Prim Cho G=(X,E) là một đồ thị liên thông có trọng gồm n đỉnh. Thuật toán Prim được dùng để tìm ra cây khung NN của G. [crayon-6651a9ac9388a026830829/] Chú ý: trong các thuật toán tìm khung ngắn nhất chúng ta có thể bỏ đi hướng các cạnh …

Read More »

Biểu diễn và thao tác trên đồ thị

1.     Tóm tắt một số khái niệm Đồ thị là một thể hiện bao gồm một tập hợp các đối tượng và giữa chúng có thể có các liên kết. Trong toán học người ta gọi các đối tượng là các đỉnh và các liên kết là các cạnh. Đồ …

Read More »