Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: giao trinh

Tag Archives: giao trinh

Photoshop CS6 – Các bài học lý thuyết

Trong bài này gồm các video hướng dẫn lý thuyết về cách sử dụng các công cụ, các lệnh, menu, panel…trong photoshop CS6. Giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 15 video Bài 1: Giới thiệu giao diện Bài 2: Tạo mới, mở và lưu file Bài 3: Công cụ Move-Zoom …

Read More »