Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: encrypt

Tag Archives: encrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-60c6b86d43a57931300456/] C# [crayon-60c6b86d43a64562442430/] Usage [crayon-60c6b86d43a6b213371680/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-60c6b86d43a82310253674/] C# [crayon-60c6b86d43a87577718915/] Usage [crayon-60c6b86d43ab2958938278/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-60c6b86d43a57931300456/] …

Read More »