Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: docker

Tag Archives: docker

Build và Deploy ứng dụng Machine Learning với Docker

Xin chào các bạn, trong bài viết này, NgoTon.IT sẽ hướng dẫn bạn các bạn sử dụng một công cụ phổ biến có tên là Docker để chạy và triển khai mô hình Học máy của bạn. Docker là gì? Docker là một nền tảng phần mềm giúp Build và Deploy bất kỳ ứng …

Read More »