Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++

C/C++

C/C++

Hoán vị 2 số không dùng biến tạm

Trong lập trình, chắc hẳn các bạn đều biết tới bài toán hoán vị kinh điển. Thông thường, các bạn sẽ dùng cách đặt biến tạm nhưng hôm nay mình sẽ đưa ra 1 số phương pháp Hoán vị 2 số không dùng biến tạm. Mình sử dụng ngôn ngữ lập …

Read More »

Xây dựng lớp mô tả bảng thi đấu bóng đá

Yêu cầu: Xây dựng lớp mô tả các bảng thi đấu bóng đá. Giả thiết mỗi bảng có 4 đội bóng và thi đấu chéo theo từng cặp (6 trận đấu). Có lịch thi đấu cho bảng. Tạo các phương thức nhập kết quả cho trận đấu và tính điểm …

Read More »

Xây dựng lớp đối tượng sách trong thư viện

Một lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính – Tên sách – Tổng số quyển sách – Số quyển sách đã cho mượn Xây dựng lớp đối tượng trên với các phương thức sau: – Phương thức nhập dữ liệu cho đối …

Read More »