Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Parallel Programming on a GPU / Nhân 2 ma trận – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

Nhân 2 ma trận – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

Bài viết tiếp theo trong series về Lập trình song song trên GPU bằng CUDA.

Ở bài viết trước mình đã cùng nhau thực hiện Cộng 2 vector, bài viết này cũng là 1 trong 3 bài cơ bản để chúng ta tìm hiểu cách song song hóa các thuật toán cũng như các chương trình của chúng ta sau này.

Chúng ta sẽ cài đặt thuật toán Nhân 2 ma trận trên CPU và GPU. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh tốc độ thực thi trên một số cấu hình khác nhau.

Nội dung

Kích thước ma trận: 100 x 100

Phát sinh ngẫu nhiên giá trị của các ma trận đầu vào trong [0, 1]

So sánh thời gian chạy với các kích thước block khác nhau

Thực hiện

Thuật toán

Cách thực hiện song song bằng CUDA cũng giống với mảng 1 chiều, ở đây chúng ta sử dụng mảng 2 chiều

Các bạn có thể tham khảo lại bài viết trước của mình cách để chạy CUDA trên Google Colab nhé.

 

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Cộng 2 vector – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

Mục lục Nội dungThực hiệnKết quả Bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết về …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of