Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Office / Excel / Một số bài toán Excel thường gặp trong kế toán

Một số bài toán Excel thường gặp trong kế toán

Excel không thể thiếu đối với chúng ta hiện nay, đặc biệt là dân kế toán. Hôm nay Ngô Tôn sẽ giải quyết một số bài toán excel thường gặp trong kế toán.

Các bạn có thể xem lại bài viết Các hàm excel thường dùng trong kế toán

Bài toán đầu tiên đặt ra có nội dung mô tả như sau:

excel-bai-1

 

– Ở câu 1 thì rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy Ngày đi – Ngày đến
VD: “=F13-E13” ta sẽ được kết quả: 10

– Câu 2 có hai phần, tính đơn giá tuần và đơn giá ngày dựa vào tên phòng và số tầng.

+ Tính đơn giá tuần: Ta thấy ứng với mỗi phòng sẽ có 1 đơn giá tuần (A giá 100, B giá 75, C giá 50). Muốn lấy 1 giá trị ở 1 hàng khác mà có giá trị cột đầu tiên ở hàng đó trùng với giá trị ta đang xét thì ta dùng hàm VLOOKUP
Cú pháp: VLOOKUP(giá trị so sánh, bảng chứa dữ liệu so sánh, vị trí cột cần lấy)
VD: “=VLOOKUP(C13, E7:F9, 2)” ta sẽ được kết quả: 50

+ Tính đơn giá ngày: Ta thấy ứng với mỗi phòng sẽ có 1 đơn giá ngày theo tầng (phòng A ở tầng 1 giá 20, tầng 2 giá 16, tầng 3 giá 14). Ở đây ta cũng áp dụng hàm VLOOKUP nhưng sẽ có khó khăn là làm sao so sánh được số tầng khi chúng sắp xếp theo cột. Như vậy ta sẽ dùng hàm MATCH để lấy vị trí của 1 giá trị trên 1 hàng đề dùng làm số cột cần lấy cho hàm VLOOKUP
Cú pháp: MATCH(giá trị so sánh, hàng chứa dữ liệu so sánh)
VD: “=VLOOKUP(C13, E5:I9, MATCH(D13, F6:I6)+1)” ta sẽ được kết quả: 10

*Mở rộng: Hàm Vlookup sẽ lấy giá trị đầu tiên tìm thấy được, nếu ta muốn lấy giá trị cuối cùng ta sẽ dùng hàm LOOKUP.
excel-bai-2

VD: “=LOOKUP(2, 1/(E38:E45=C50), F38:F45)”

– Câu 3 ta tính tổng số ngày ở ứng với mỗi phòng, tức ta sẽ tính tổng nhưng phải so sánh trên 2 bảng khác nhau ta áp dụng hàm SUMIFS
Cú pháp: SUMIFS(cột cần gom tổng, cột so sánh, giá trị so sánh)
VD: “=SUMIFS(G13:G18, C13:C18, K6)” ta sẽ được kết quả: 36

Trên đây là một số bài cơ bản thường gặp, hi vọng giúp ích cho các bạn.

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of