Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Image and Video Processing / Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh

Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh

Kỹ thuật truy xuất điểm ảnh (pixel)

Cách 1: Để truy xuất vào từng pixel, sử dụng 2 vòng for lồng nhau và hàm at của OpenCV

Cách 2: Dùng con trỏ đầu mỗi dòng để truy xuất đến từng pixel trên dòng

Cách 3: Dùng con trỏ data để quản lý vùng nhớ ảnh

Kỹ thuật dùng bảng tra (lookup table)

Ưu điểm:Thay vì phải thực hiện width*height phép tính chỉ cần làm 256 phép tính
Nhược điểm: chỉ áp dụng đối với các phép xử lý trên một điểm ảnh riêng rẽ

Kỹ thuật truy xuất lân cận

Trong xử lý ảnh có nhu cầu từ 1 pixel truy xuất sang những pixel xung quanh
Giả sử, p là con trỏ đến pixel (x,y), lân cận 8 của p được xác định như sau

p[-widthStep – 1]  p[-widthStep]  p[-widthStep + 1]
p[-1]  p[0]  p[1]
p[widthStep – 1]  p[widthStep]  p[widthStep + 1]
 

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of