Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Machine Learning / Khóa học Machine Learning online trên Coursera – Tuần 2: Linear Regression With Multiple Variables

Khóa học Machine Learning online trên Coursera – Tuần 2: Linear Regression With Multiple Variables

Khóa học Machine Learning online trên Coursera miễn phí – Andrew NG

I. Nói về Linear Regression with Multiple Variables với các khái niệm tương ứng với One Variable ở tuần 1.

Không nên tưởng tượng đến đồ thị.

II. Tiếp theo, nhắc đến 2 khái niệm quan trọng là feature scaling và mean normalization

Feature Scaling là chia tất cả giá trị đầu vào cho một giá trị đủ lớn ( thường là hiệu giữa max và min )
Mean Normalization là trừ tất cả giá trị đầu vào cho giá trị trung bình của chúng.

III. Tiếp đó, có nhắc đến các khái niệm Cost Function và **Gradient

Tiếp theo nói đến, Polymonial Regression, tức là lấy mũ giá trị đầu vào.
Thay vì chỉ dùng ax + b, người ta có thể dùng ax^100 + b.

Rồi đến các giải bài toán tìm hệ số thuần túy ( tức là sao cho tất cả các dấu bằng giữa y1=y1_p, y2=y2_p) bằng các sử dụng ma trận. Với cách này, chú ý có cả trường hợp vô nghiệm và vô số nghiệm.

IV. Tuần này, cũng có bài tập đầu tiên phải làm và nộp.

Tất cả bài tập trong khoá sẽ phải viết bằng ngôn ngữ Matlab (Matrix Laborary).
Matlab mất phí nên dùng Octave.
Viêc nộp bài cũng trên Octave luôn, khá tiện.

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Khóa học Machine Learning online trên Coursera – Tuần 3 : Logistic Regression

Khóa học Machine Learning online trên Coursera miễn phí – Andrew NG I. Trong Machine …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of