Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS

HCMUS

HCĐH KHTN

September, 2021

 • 10 September

  Tích chập trong bài toán làm mờ ảnh – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

  Chúng ta đã tìm hiểu 3 bài toán cơ bản thường gặp và hay dùng đó là Cộng 2 vector, Nhân 2 ma trận và Tính tổng các phần tử của mảng. Chúng ta cũng đã biết viết chương trình bằng CUDA và cách để song song hóa 1 thuật …

 • 10 September

  Lập trình đa luồng trong Java

  Giới thiệu Trong cách thức lập trình truyền thống, sau khi viết xong mã nguồn chương trình sẽ được biên dịch thành một dạng mã mà máy tính có thể hiểu được (machine code). Mã này được khối xử lý trung tâm (CPU) xử lý, chương trình được xử lý …

 • 10 September

  Tìm hiểu về các lớp Java IO

  Các lớp chính dùng để xử lý IO thuộc gói java.io File Đối tượng File có thể được xem như là • Môt tập tin • Một thư mục [crayon-6651a0ae83b51827073646/] Một số phương thức tĩnh của lớp File File.separator File.separatorChar File.pathSeparator File.pathSeparatorChar File.createTempFile(String prefix, String suffix) File.createTempFile(String prefix, String suffix, …

 • 8 September

  Tính tổng các phần tử trong mảng – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

  Phần tiếp theo của bài viết Cộng các phần tử trong mảng – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA Bài viết này, chúng ta sẽ cải tiến lại bài toán tính tổng các phần tử trong mảng thực thi song song trên GPU bằng CUDA. Kiến trúc phần …

 • 8 September

  Cộng các phần tử trong mảng – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

  Bài viết tiếp theo trong chuỗi bài viết về Lập trình song song trên GPU bằng CUDA. Chúng ta đã tìm hiểu cách thực thi song song 2 bài toán cơ bản là Cộng 2 vector và Nhân 2 ma trận ở các bài viết trước Trong bài này, húng …

 • 8 September

  Nhân 2 ma trận – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

  Bài viết tiếp theo trong series về Lập trình song song trên GPU bằng CUDA. Ở bài viết trước mình đã cùng nhau thực hiện Cộng 2 vector, bài viết này cũng là 1 trong 3 bài cơ bản để chúng ta tìm hiểu cách song song hóa các thuật …

 • 8 September

  Cộng 2 vector – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

  Bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết về Lập trình song song trên GPU bằng CUDA. Chúng ta sẽ cài đặt thuật toán Cộng 2 vector trên CPU và GPU. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh tốc độ thực thi trên một số cấu hình khác nhau. Nội …

May, 2021

 • 21 May

  Chia sẻ thông tin mật – Secret Sharing

  Bài toán chia sẻ thông tin mật – Secret Sharing Giả sử ta muốn chia sẻ một thông tin mật S cho n người Ta muốn phải có ít nhất là k người (k ≤ n) thì mới tái tạo được S Còn nếu có ít hơn k người thì …

July, 2020

 • 3 July

  Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

  CUDA là gì? CUDA (Compute Unified Device Architecture) là ngôn ngữ C/C++ được mở rộng, cho phép viết chương trình chạy trên CPU (những phần tính toán tuần tự) và GPU (những phần tính toán song song). CPU có một vài core, mỗi core mạnh và phức tạp. Tập trung tối ưu hóa …

April, 2020

 • 25 April

  Khóa học Amazon Web Service (AWS)

  Ngô Tôn .IT xin chia sẻ tới các bạn bộ video Khóa học Amazon Web Service (AWS) có bản quyền. Amazon Web Service (AWS) là gì? Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 200 dịch vụ …