Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / PHP / Hàm tạo (Constructor) – Lập trình hướng đối tượng

Hàm tạo (Constructor) – Lập trình hướng đối tượng

Như các bạn đã biết Constructor là một phương thức đặc biệt, được thực thi ngay khi tạo ra đối tượng. Nó thường được sử dụng để khởi tạo các chức năng như gán thuộc tính với giá trị hay tạo ra các đối tượng khác từ đối tượng vừa tạo.

Cách Khai Báo Constructor

Có 2 cách để khai báo Constructor:

1. Khai báo tên hàm trùng với tên class

2. Sử dụng từ khóa __construct làm tên hàm

Tất nhiên cũng như bao phương thức khác, phương thức constructor có thể có hoặc không có tham số truyền vào.

Các bạn tạo một file .php và chạy đoạn code dưới đây để xem kết quả.

Lưu ý: Đây là phương thức rất quan trọng trong Lập trình hướng đối tượng php nên các bạn chú ý nắm chắn phương thức này nhé. Chúc các bạn thành công !

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Upload Multi File in PHP with Ajax – Nhật ký lập trình [Chapter 4]

Mục lục Cấu trúc cơ bản của AjaxUpload multi file in PHP with Ajax Sử …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of