Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính độ dài chuỗi

Tính độ dài chuỗi

Yêu cầu: tính độ dài của chuỗi

Thuật toán: đếm số kí tự đến khi gặp kí tự kết thúc (NULL)

Hoặc các bạn có thể sử dụng hàm strlen

Code:

/************************Length of string******************/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

long LengthOfString(char* s);

void main()
{
char s[] = "vncoding.net";
int len = LengthOfString(s);
printf("%d", len);
getch();
}

long LengthOfString(char* s)
{
int len = 0;
while(*s != NULL)
{
len++;
s++;
}
return len;
}

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of