Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / AI/ML/DL/DS / Đếm số lượng chỗ trống trong bãi đỗ xe sử dụng OpenCV Python

Đếm số lượng chỗ trống trong bãi đỗ xe sử dụng OpenCV Python

Chào các bạn, bài đầu tiên trong năm mới 2022 mình xin gửi tới các bạn bài viết Đếm số lượng chỗ trống trong bãi đỗ xe sử dụng OpenCV Python. Đây cũng là bài viết tiếp theo trong series về  AI, Machine Learning, Deep Learning, Data Science

Trong bài này chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật xử lý ảnh trong OpenCV và ngôn ngữ lập trình Python để thực hiện nhận diện đối tượng với hình ảnh đưa vào từ camera của bãi đỗ xe.

Ý tưởng bài toán

Ý tưởng khá đơn giản, chúng ta sẽ dùng 1 package của python đó là pickle để lưu lại 1 array chứa các vị trí đỗ xe trong bãi. Sau đó, ta sẽ kiểm tra với hình ảnh được đưa vào từ camera để xác định số lượng chỗ trống trong bãi đỗ xe.

Viết chương trình đếm số lượng chỗ trống trong bãi đỗ xe sử dụng OpenCV Python

Đầu tiên, chúng ta cần tạo danh sách các vị trí trong bãi đậu xe.

Hãy đảm bảo rằng vị trí camera đặt cố định không thay đổi, mình sẽ lấy 1 hình chụp bãi xe từ camera (carParkingImg.png) và sau đó sẽ xác định các vị trí đỗ xe posList và dùng pickle lưu xuống file, ở đây mình đặt tên là CarParkingPos.

Với mỗi 1 chuồng, mình sẽ vẽ 1 khung chữ nhật theo kích thước của chuồng đó. Ta dùng hàm cv2.EVENT_LBUTTONDOWN để tạo mới 1 khung chữ nhật hoặc xóa khung đã có, sau đó cập nhật vào postList.

Sau khi tạo danh sách các vị trí trong bãi đậu xe, chúng ta sẽ viết chương chình chính.

Trước tiên, ta load video lên. Ở đây mình dùng 1 file mp4 trích xuất từ camera có tên carParking.mp4

Load posList từ file CarParkingPos.

Sau đó, chúng ta sử lý hình đưa vào, kiểm tra với posList và xuất ra màn hình.

Kết quả cuối cùng chúng ta nhận được:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Face Morphing Using OpenCV

Mục lục Morphing là gì?Face Morphing1. Tìm điểm tương ứng bằng cách sử dụng tính …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of