Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Parallel Programming on a GPU / Cộng 2 vector – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

Cộng 2 vector – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

Bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết về Lập trình song song trên GPU bằng CUDA.

Chúng ta sẽ cài đặt thuật toán Cộng 2 vector trên CPU và GPU. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh tốc độ thực thi trên một số cấu hình khác nhau.

Nội dung

Kích thước mỗi vector: 2^13 + 1

Phát sinh ngẫu nhiên giá trị của các vector đầu vào trong [0, 1]

So sánh thời gian chạy với các kích thước block khác nhau

Thực hiện

Thuật toán cộng 2 vector khá đơn giản

Chúng ta sẽ cho mỗi thread đảm nhiệm vị trí ứng với mỗi phần tử của vector.

Nếu máy tính bạn nào không có GPU thì có thể lên Google Colab và cài plugin nvcc để chạy nhé.

Kết quả

 

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Nhân 2 ma trận – Lập trình song song trên GPU bằng CUDA

Mục lục Nội dungThực hiện Bài viết tiếp theo trong series về Lập trình song …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of