Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius

Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius

Yêu cầu: Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius theo công thức:

Phân tích: 

–  Nhập đầu vào từ bàn phím.

– Chuyển đổi từ nhiệt độ F sang nhiệt độ C theo công thức trên

– Hiển thị kết quả ra màn hình

Code:

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of