Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính cước taxi

Tính cước taxi

Yêu cầu:

Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:
– Km đầu tiên là 5000đ
– 30Km tiếp theo là 4000đ
– Nếu lớn hơn 30Km thì mỗi Km thêm ra sẽ phải trả là 3000đ
– Hãy nhập số Km sau đó in ra số tiền phải trả.

Giải thuật:

– Dùng lệnh if để chia các mức giá khác nhau.

Code:

Kết quả:

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of