Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Design / Photoshop / Bài 13: Tìm hiểu về History Brush – Photoshop CS6

Bài 13: Tìm hiểu về History Brush – Photoshop CS6

Hướng dẫn sử dụng bảng history và công cụ history brush, giúp các bạn tự học photoshop cs6 online.

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Bài 14: Thay đổi kích thước size ảnh – Photoshop CS6

Hướng dẫn thay đổi kích thước file ảnh bằng lệnh image size, giúp tự học …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of