Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Design / Photoshop / Bài 11: Hệ màu trong Photoshop

Bài 11: Hệ màu trong Photoshop

Giúp các bạn tự học photoshop cs6 online, tìm hiểu về bít màu, kênh màu, hệ màu và độ phân giải của file ảnh.

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 7+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Bài 14: Thay đổi kích thước size ảnh – Photoshop CS6

Hướng dẫn thay đổi kích thước file ảnh bằng lệnh image size, giúp tự học …

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of