Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Xác định góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác

Xác định góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác

Yêu cầu: 

Viết chương trình nhập vào số nguyên chỉ số đo độ của một góc và cho biết nó thuộc góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác

Phân tích:

– Nhập vào số đo lượng giác bất kỳ ( x > 0).

– Xác định cung lượng giác theo điều kiện dưới đây:

Code:

Kết quả:

Yêu cầu:  Viết chương trình nhập vào số nguyên chỉ số đo độ của một góc và cho biết nó thuộc góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác Phân tích: – Nhập vào số đo lượng giác bất kỳ ( x > 0). – Xác định cung lượng giác theo điều kiện dưới đây: [crayon-5cbe78ad589a6256886461/] [crayon-5cbe78ad589b3469617642/] Code: [crayon-5cbe78ad589b7032977631/] Kết quả: [crayon-5cbe78ad589bb014169638/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *