Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Ôn thi HCĐH KHTN / Tổng hợp tài liệu ôn thi HCĐH KHTN

Tổng hợp tài liệu ôn thi HCĐH KHTN

Chào các bạn, Ngô Tôn .IT gửi tới các bạn bộ tài liệu ôn thi Hoàn chỉnh đại học của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM (HCĐH KHTN)

Hy vọng tài liệu có ích cho các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Chào các bạn, Ngô Tôn .IT gửi tới các bạn bộ tài liệu ôn thi Hoàn chỉnh đại học của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM (HCĐH KHTN) Nhập môn lập trình: Tải về Bài giải Nhập môn lập trình: Tải về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tải về Cơ sở dữ liệu: Tải về Bài giải CSDL: Tải về Lập trình Web: Tải về Mạng máy tính: Tải về Trí tuệ nhân tạo: Tải về Đại số tuyến tính: Tải về Bộ đề thi môn Toán: Tải về Đề cương: Tải về Hy vọng tài…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *