Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / PHP / Tạo nhiều Sheet trong PHPExcel – Nhật ký lập trình [Chapter 2]

Tạo nhiều Sheet trong PHPExcel – Nhật ký lập trình [Chapter 2]

Các bạn nào lập trình PHP chắc hẳn đều biết tới PHPExcel – là thư viện hỗ trợ đọc, xuất file excel… Bài này sẽ giới thiệu các bạn cách xuất ra file excel với nhiều sheet.

Đầu tiên, chắc chắn là phải khai báo thư viện rồi.

Tiếp đến

Và giờ là:

Đơn giản chỉ có vậy thôi 🙂

Bổ sung thêm cho các bạn những thuộc tính hay dùng trong file excel.

 

 

Các bạn nào lập trình PHP chắc hẳn đều biết tới PHPExcel - là thư viện hỗ trợ đọc, xuất file excel... Bài này sẽ giới thiệu các bạn cách xuất ra file excel với nhiều sheet. Đầu tiên, chắc chắn là phải khai báo thư viện rồi. [crayon-610989852c3d9193957189/] Tiếp đến [crayon-610989852c3e4768109667/] Và giờ là: [crayon-610989852c3e8012140757/] Đơn giản chỉ có vậy thôi :) Bổ sung thêm cho các bạn những thuộc tính hay dùng trong file excel. [crayon-610989852c3ec673411617/]    

User Rating: 4.65 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Upload Multi File in PHP with Ajax – Nhật ký lập trình [Chapter 4]

Sử dụng Ajax để gửi dữ liệu lên Server là kỹ thuật đã được sử dụng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *