Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / PHP / Tạo màu ngẫu nhiên trong PHP – Nhật ký lập trình [Chapter 3]

Tạo màu ngẫu nhiên trong PHP – Nhật ký lập trình [Chapter 3]

Trong thiết kế website, để có được một sản phẩm có thẩm mỹ điều không thể thiếu là cách sử dụng màu sắc hợp lý. Màu trong HTML & CSS được xác định theo các cách sau:

 • Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX
 • Xác định màu theo kết hợp màu RGB
 • Xác định màu theo tên tiếng anh

color-picker

Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX

HEX là viết tắc của từ “hexadecimal”.

 • Cách viết: gồm dấu “#” kết hợp với dãy ký tự Latin, chỉ bao gồm số hoặc chữ (hệ thập lục phân), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
 • Các ký tự Latin có thể chấp nhận là: a,b,c,d,e,f,A,B,C,D,E,F.
 • Ví dụ: #00ffff
 • Ta có thể viết gút gọn màu này theo các cách sau:
  • Gút gọn 6 ký tự giống nhau thành 3 ký tự: #ffffff => #fff
  • Gút gọn 3 cặp ký tự thành 3 ký tự: #ff0066 => #f06

Xác định màu theo kết hợp màu RGB

Xác định màu theo RGB là sự kết hợp của 3 màu cơ bản: đỏ (Red), xanh lá cây (Green) và xanh dương (Blue)

 • Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3)
  Với giá trị từ 0 tới 255.
 • Ví dụ: rgb(155,167,1)
 • Một số giá trị đặc biệt:
  • Màu đen: rgb(0,0,0)
  • Màu đỏ: rgb(255,0,0)
  • Màu xanh lá cây: rgb(0,255,0)
  • Màu xanh dương: rgb(0,0,255)
  • Màu vàng: rgb(255,255,0)
  • Màu Trắng: rgb(255,255,255)

Xác định màu theo tên tiếng anh

 • Cách viết: tên màu được viết theo tiếng anh.
 • Ví dụ: blue
 • Một số tên thường dùng:
  • Màu đen: black
  • Màu đỏ: red
  • Màu xanh lá cây: green
  • Màu xanh dương: blue
  • Màu vàng: yellow
  • Màu trắng: white

Nãy giờ mình lang man quên mất chưa vào chủ đề chính :D.

Một ngày nào đó bạn cần 1 function sinh ra ngẫu nhiên 1 màu nào đó để phục vụ cho project của bạn. Bạn hãy tận dụng hàm dechex() có sẵn trong PHP. Dưới đây là 1 mẫu ví dụ mà mình viết ra để tạo ngẫu nhiên 1 màu dùng hàm dechex:

Mình kết hợp thêm hàm mt_rand() có tác dụng chạy ngẫu nhiên từ 0 -> 0xffffff.

Mình sẽ cắt chuỗi sinh ra thành 6 ký tự cho đúng chuẩn hệ Hex trong HTML & CSS.

Bài viết dài nhưng tóm gọn lại chỉ vậy thôi. Chúc các bạn thành công!

Trong thiết kế website, để có được một sản phẩm có thẩm mỹ điều không thể thiếu là cách sử dụng màu sắc hợp lý. Màu trong HTML & CSS được xác định theo các cách sau: Xác định màu theo hệ thập lục phân - HEX Xác định màu theo kết hợp màu RGB Xác định màu theo tên tiếng anh Xác định màu theo hệ thập lục phân - HEX HEX là viết tắc của từ "hexadecimal". Cách viết: gồm dấu "#" kết hợp với dãy ký tự Latin, chỉ bao gồm số hoặc chữ (hệ thập lục phân),…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Upload Multi File in PHP with Ajax – Nhật ký lập trình [Chapter 4]

Sử dụng Ajax để gửi dữ liệu lên Server là kỹ thuật đã được sử dụng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *