/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: lap trinh (page 3)

Tag Archives: lap trinh

Xây dựng lớp stack cho số nguyên

Yêu cầu: xây dựng lớp Stack mô tả hoạt động của ngăn xếp cho số nguyên. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e85670f6525962111/] Yêu cầu: xây dựng lớp Stack mô tả hoạt động của ngăn xếp cho số nguyên. Code: Kết quả: [crayon-5bf17e85670f6525962111/] Xây dựng lớp stack cho số nguyên Xây dựng lớp stack cho …

Read More »

Xây dựng lớp đối tượng sách trong thư viện

Một lớp đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính – Tên sách – Tổng số quyển sách – Số quyển sách đã cho mượn Xây dựng lớp đối tượng trên với các phương thức sau: – Phương thức nhập dữ liệu cho đối …

Read More »