Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: lap trinh (page 10)

Tag Archives: lap trinh

Đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân

Yêu cầu: Chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Giải thuật: – Để chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Chúng ta dùng công thức sau: [crayon-5c99960b2faca762933160/] Code: Kết quả: [crayon-5c99960b2fad8824196782/] Yêu cầu: Chuyển từ số nhị phân sang thập phân. Giải thuật: – Để chuyển từ số …

Read More »

Tính giai thừa cách

Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! = 2.4.6…n nếu chẵn. Thuật toán: – Dùng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5c99960b30b82290614405/] Yêu cầu: Viết chương trình tính n!!. Biết rằng n!! = 1.3.5..n nếu n lẻ, và n!! …

Read More »

Tính giai thừa số nguyên dương

Yêu cầu: Tính giai thừa của số nguyên dương N. Thuật toán: Sử dụng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5c99960b311ab872575716/] Yêu cầu: Tính giai thừa của số nguyên dương N. Thuật toán: Sử dụng phương pháp đệ quy. Code: Kết quả: [crayon-5c99960b311ab872575716/] Tính giai thừa số nguyên dương …

Read More »

Tính tổng các chữ số trong 1 số

Yêu cầu: Tính tổng các chữ số trong 1 số. Ví dụ: số 1234 có tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 Giải thuật: – Dùng phép chia hết / và phép chia có dư % để tách từng chữ số từ hàng đơn vị, …

Read More »

Tìm số Amstrong

Yêu cầu: – Tìm số Amstrong là một số có đặc điểm sau: số đó gồm n chữ số, tổng các lũy thừa bậc n của các chữ số đó và số đó. Ví dụ: 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3. Hãy tìm các số Amstrong nhỏ hơn 1000. …

Read More »

Hàm swap

Yêu cầu: –  Khai báo 2 biến được gán giá trị ban đầu. – Viết hàm đổi chỗ giá trị của 2 biến cho nhau Giải thuật: – Ta viết hàm với tham số truyền vào là 2 biến được khai báo. Như các bạn đã biết, nếu truyền tham …

Read More »

In ra số Hex của số nguyên dương tương ứng

Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương không dấu, rồi in ra số Hex tương ứng. Phân tích: –  Để in ra mã Hex của số nguyên dương, ta dùng định dạng %x. Code: [crayon-5c99960b32b05887154885/] Kết quả: [crayon-5c99960b32b0d432385207/] Yêu cầu: – Viết chương trình nhập vào một …

Read More »

Chuyển đổi từ số la mã sang số thập phân

Bảng số la mã và một số quy tắc chuyển đổi. 1. Bảng số la mã [crayon-5c99960b330cc451443033/] 2. Quy tắc chuyển đổi a/ Số thập phân được cấu thành từ các chữ số đơn lẻ. Ví dụ: 1989 được ghép bởi 1,9,0,8. Còn đối với cách biểu diễn chữ số …

Read More »