Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: jquery

Tag Archives: jquery

Hướng dẫn làm Playlist bằng HTML, CSS, Jquery

playlist

Hôm nay, Ngô Tôn .IT xin hướng dẫn các bạn làm 1 trang web playlist nhạc bằng HTML, CSS và Jquery. Các bạn có thể xem demo tại đây: http://ngoton.it/demo/playlist Cấu trúc website như sau: – css – data – images – js – index.html Đầu tiên, với file index.html [crayon-61096d79eedad399251167/] …

Read More »