Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: design (page 2)

Tag Archives: design

Bài 1: Giới thiệu giao diện – Photoshop CS6

Giới thiệu khái quát về giao diện, màn hình làm việc của Photoshop CS6 Giới thiệu khái quát về giao diện, màn hình làm việc của Photoshop CS6 Bài 1: Giới thiệu giao diện – Photoshop CS6 Bài 1: Giới thiệu giao diện – Photoshop CS6 2016-08-09 ngoton 0 User …

Read More »

Photoshop CS6 – Các bài học lý thuyết

photoshop-cs6

Trong bài này gồm các video hướng dẫn lý thuyết về cách sử dụng các công cụ, các lệnh, menu, panel…trong photoshop CS6. Giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 15 video Bài 1: Giới thiệu giao diện Bài 2: Tạo mới, mở và lưu file Bài 3: Công cụ Move-Zoom …

Read More »