Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: decrypt

Tag Archives: decrypt

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-60fc28b4df12b867187806/] C# [crayon-60fc28b4df138955726346/] Usage [crayon-60fc28b4df13e878355115/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-60fc28b4df142804853689/] C# [crayon-60fc28b4df145719144971/] Usage [crayon-60fc28b4df14b214320392/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-60fc28b4df12b867187806/] …

Read More »