Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Tag Archives: access

Tag Archives: access

Bảo mật cơ sở dữ liệu Access

LockMDB

Đa số các doanh nghiệp đang dùng một ứng dụng Microsoft Access cũng xài một trong những (hoặc tất cả) cách sau để bảo vệ cơ sở dữ liệu (CSDL) nhằm tránh những nhân viên nào thích táy máy chân tay: 1. Bảo vệ mã lệnh VBA (Visual Basic for Application) …

Read More »