Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development

Web Development

Web Development

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5ce3fc4671a36353736694/] C# [crayon-5ce3fc4671a56018185839/] Usage [crayon-5ce3fc4671a5e905710832/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5ce3fc4671a63556133060/] C# [crayon-5ce3fc4671a67368452393/] Usage [crayon-5ce3fc4671a6d416289189/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5ce3fc4671a36353736694/] …

Read More »

Thống kê tương tác thực trong Live Stream Facebook

live-stream-4

Chào các bạn, lâu rồi Ngô Tôn không ra bài viết mới thì hôm nay mình xin chia sẻ một bài mà cũng đang được mọi người quan tâm trong thời gian gần đây. Từ khi Facebook ra mắt Live stream nó đã mang lại rất nhiều ứng dụng thiết …

Read More »