Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Design / Photoshop / Photoshop CS6 – Các bài học lý thuyết

Photoshop CS6 – Các bài học lý thuyết

Trong bài này gồm các video hướng dẫn lý thuyết về cách sử dụng các công cụ, các lệnh, menu, panel…trong photoshop CS6.

photoshop-cs6

Giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 15 video

Trong bài này gồm các video hướng dẫn lý thuyết về cách sử dụng các công cụ, các lệnh, menu, panel...trong photoshop CS6. Giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 15 video Bài 1: Giới thiệu giao diện Bài 2: Tạo mới, mở và lưu file Bài 3: Công cụ Move-Zoom và Hand Bài 4: Tạo vùng chọn để xử lý ảnh (P1) Bài 5: Tạo vùng chọn để xử lý ảnh (P2) Bài 6: Cắt gọn ảnh bằng Crop Tool Bài 7: Tìm hiểu về Layer và cách sử dụng (P1) Bài 8: Tìm hiểu về Layer và cách sử dụng (P2)…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Bài 13: Tìm hiểu về History Brush – Photoshop CS6

Hướng dẫn sử dụng bảng history và công cụ history brush, giúp các bạn tự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *