Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Lớp trừu tượng (Abstract) và lớp giao diện (Interface) trong hướng đối tượng PHP

Ngô Tôn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn bài viết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, đó chính là “Abstract và Interface”. Mình xin chia sẻ 1 bài viết được trình bày chi tiết và dễ hiểu nhất để giải thích cho mọi người tường tận ngóc ngách của …

Read More »