Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Recent Posts

Hàm làm tròn số ROUND, FLOOR, CEIL – Nhật ký lập trình [Chapter 7]

Trong PHP có 3 hàm cơ bản thường được dùng để làm tròn số là ROUND(), FLOOR(), CEIL() . Ngô Tôn xin được giới thiệu tới các bạn trong bài viết này. 1. Hàm ROUND(): Dùng để làm tròn với theo tùy chọn số chữ số sau dấu thập phân [crayon-5b74e0d331b18561862708/] 2. Hàm …

Read More »