Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius

Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius

Yêu cầu: Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius theo công thức:

Phân tích: 

–  Nhập đầu vào từ bàn phím.

– Chuyển đổi từ nhiệt độ F sang nhiệt độ C theo công thức trên

– Hiển thị kết quả ra màn hình

Code:

Kết quả:
Yêu cầu: Chuyển đổi từ nhiệt độ Fahreneit sang Celsius theo công thức: [crayon-5c433e3d42cb9642142127/] Phân tích:  –  Nhập đầu vào từ bàn phím. – Chuyển đổi từ nhiệt độ F sang nhiệt độ C theo công thức trên – Hiển thị kết quả ra màn hình Code: [crayon-5c433e3d42cc4301769980/] Kết quả: [crayon-5c433e3d42cc8376156337/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *