Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / Web Development / PHP / Chuyển đổi số sang dạng tiền tệ trong PHP

Chuyển đổi số sang dạng tiền tệ trong PHP

Hi các bạn, có đôi lúc trong công việc của bạn liên quan nhiều tới tài chính hay cụ thể là tiền bạc.
Yêu cầu lúc này đặt ra là các bạn cần xử lý các con số ấy. Hôm nay mình xin đưa ra 1 hàm chuyển đổi số sang dạng tiền tệ trong PHP.

Yêu cầu:
– Xuất số sau đây 1056500 -> 1,056,500

Giải thuật:
– Ta dùng hàm preg_replace()

Code:

Kết quả:

Xem thêm:
Các bạn cần 1 hàm chuyển từ số sang chữ theo đơn vị tiền tệ.
VD: 1,056,500 -> Một triệu không trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm.

Hãy đón xem bài sau: Chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP

Hi các bạn, có đôi lúc trong công việc của bạn liên quan nhiều tới tài chính hay cụ thể là tiền bạc. Yêu cầu lúc này đặt ra là các bạn cần xử lý các con số ấy. Hôm nay mình xin đưa ra 1 hàm chuyển đổi số sang dạng tiền tệ trong PHP. Yêu cầu: - Xuất số sau đây 1056500 -> 1,056,500 Giải thuật: - Ta dùng hàm preg_replace() Code: [crayon-61097c5d1fde1467584219/] Kết quả: [crayon-61097c5d1fdec474393314/] Xem thêm: Các bạn cần 1 hàm chuyển từ số sang chữ theo đơn vị tiền tệ. VD: 1,056,500 -> Một triệu…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Upload Multi File in PHP with Ajax – Nhật ký lập trình [Chapter 4]

Sử dụng Ajax để gửi dữ liệu lên Server là kỹ thuật đã được sử dụng …

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *