Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính cước taxi

Tính cước taxi

Yêu cầu:

Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:
– Km đầu tiên là 5000đ
– 30Km tiếp theo là 4000đ
– Nếu lớn hơn 30Km thì mỗi Km thêm ra sẽ phải trả là 3000đ
– Hãy nhập số Km sau đó in ra số tiền phải trả.

Giải thuật:

– Dùng lệnh if để chia các mức giá khác nhau.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng: – Km đầu tiên là 5000đ – 30Km tiếp theo là 4000đ – Nếu lớn hơn 30Km thì mỗi Km thêm ra sẽ phải trả là 3000đ – Hãy nhập số Km sau đó in ra số tiền phải trả. Giải thuật: – Dùng lệnh if để chia các mức giá khác nhau. Code: [crayon-5f97267eac6a6765731709/] Kết quả: [crayon-5f97267eac6b2761994598/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật

Yêu cầu: Xây dựng hàm bạn để tính diện tích hình chữ nhật Code: Giải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *