Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Programming / C/C++ / Tính cước taxi

Tính cước taxi

Yêu cầu:

Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:
– Km đầu tiên là 5000đ
– 30Km tiếp theo là 4000đ
– Nếu lớn hơn 30Km thì mỗi Km thêm ra sẽ phải trả là 3000đ
– Hãy nhập số Km sau đó in ra số tiền phải trả.

Giải thuật:

– Dùng lệnh if để chia các mức giá khác nhau.

Code:

Kết quả:

Yêu cầu: Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng: – Km đầu tiên là 5000đ – 30Km tiếp theo là 4000đ – Nếu lớn hơn 30Km thì mỗi Km thêm ra sẽ phải trả là 3000đ – Hãy nhập số Km sau đó in ra số tiền phải trả. Giải thuật: – Dùng lệnh if để chia các mức giá khác nhau. Code: [crayon-5c90c8dc0948f074854637/] Kết quả: [crayon-5c90c8dc0949a486733917/]

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây

Yêu cầu: Xây dựng một lớp Time mô tả thông tin về giờ, phút giây. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *