Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Graph Theory / Biểu diễn và thao tác trên đồ thị

Biểu diễn và thao tác trên đồ thị

1.     Tóm tắt một số khái niệm

 • Đồ thị là một thể hiện bao gồm một tập hợp các đối tượng và giữa chúng có thể có các liên kết. Trong toán học người ta gọi các đối tượng là các đỉnh và các liên kết là các cạnh.
 • Đồ thị vô hướng là đồ thị bao gồm các cạnh không có hướng.
 • Đồ thị có hướng là đồ thị bao gồm các cạnh có thứ tự các đỉnh hay là các cạnh có hướng.
 • Khuyên là cạnh nối đỉnh với chính nó.
 • Cạnh song song là các cạnh có chung cặp điểm liên kết.
 • Đồ thị đơn là đồ thị không có khuyên và cạnh song
 • Đồ thị đủ là đồ thị vô hướng, đơn và giữa 2 đỉnh bất kì có duy nhất 1 cạnh nối chúng.
 • Đồ thị lưỡng phân là đồ thị vô hướng bao gồm 2 tập đỉnh mà chỉ có các cạnh liên kết đỉnh từ tập này đến tập kia chứ không có liên kết nào bên trong mỗi tập.
 • Đồ thị lưỡng phân đủ là đồ thị lưỡng phân mà có đầy đủ các cạnh nối mỗi đỉnh từ tập này đến mỗi đỉnh của tập kia. Mỗi cặp có duy nhất một cạnh.
 • Bậc của một đỉnh là số cạnh kề với đỉnh đó đối với đồ thị vô hướng hay tổng số cạnh đi ra và đi vào đỉnh đó đối với đồ thị có hướng.
 • Đỉnh treo là đỉnh có bậc bằng
 • Đỉnh cô lập là đỉnh có bậc bằng
 • Trọng số của một cạnh là giá trị thể hiện chi phí hay độ lớn của cạnh nối hai đỉnh trong đồ thị. Nếu đồ thị không ghi trọng số, chúng ta có thể hiểu đồ thị có các trọng số bằng nhau và bằng giá trị của 1 đơn vị.

2.     Biểu diễn đồ thị

Người ta thường dùng ma trận kề để biểu diễn đồ thị. Một giá trị A[i,j] trong ma trận (dòng i cột j của ma trận A) ứng với trọng số của của cạnh (i, j) trong đồ thị. Một giá trị đặc biệt thường được sử dụng cho phần tử A[i, j] (thường là 0) để cho biết không có cạnh nối giữa cặp đỉnh (i, j).

 • Đường chéo chính trong đồ thị có gí trị 0 (do trong đồ thị không có khuyên)
 • Đồ thị vô hướng có các giá trị đối xứng qua đường chéo chính

Trong một số bài toán ta không quan tâm đến trọng số của đồ thị mà chỉ quan tâm là có tồn tại một cạnh (i, j) trong đồ thị hay không. Đối với trường hợp này, ta sử dụng giá trị 1 cho A[i, j] để chỉ ra sự tồn tại của cạnh (i, j).

3.     Hướng dẫn cài đặt

3.1.  Lưu trữ

Dữ liệu thể hiện ma trận kề thường được lưu trong một tập tin văn bản có cấu trúc như sau:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, cho biết số đỉnh của đồ thị
 • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên (hoặc số thực) ứng với các phần tử trong ma trận kề.

3.2.  Đọc và xuất đồ thị

Trong ngôn ngữ lập trình, để lưu trữ ma trận kề người ta thường sử dụng mảng hai chiều:

Tốt hơn là ta sử dụng một struct hoặc class để cài đặt, khi đó nếu có nhiều đồ thị, ta sẽ có g1, g2, … là các biến ứng với các đồ thị:

Sau khi đã có cấu trúc dữ liệu để lưu trữ, ta có thể tiến hành đọc đồ thị từ file lên bộ nhớ chính và thực hiện tác in ra màn hình console để kiểm thử.

3.3.  Kiểm tra đồ thị không có khuyên

Nếu đồ thị của chúng ta không có khuyên, đường chéo chính của ma trận kề sẽ chỉ chứa các giá trị khác 0. Ta sẽ viết hàm KiemTraDoThiCoKhuyen có kết quả trả về 1 nếu đồ thị có khuyên, 0 nếu ngược lại.

3.4.  Kiểm tra đồ thị vô hướng

Ta đã biết là đồ thị vô hướng được biểu diễn bởi ma trận kề đối xứng qua đường chéo chính, việc xây dựng hàm kiểm tra ma trận có đối xứng là cần thiết. Ta sẽ xây dựng hàm KiemTraDoThiVoHuong có kết quả trả về là 1 nếu ma trận đối xứng, 0 nếu ngược lại.

Ta chỉ đơn giản sử dụng hai vòng for i, j để xem a[i][j] có bằng với a[j][i] hay không, nếu có bất kỳ trường hợp nào như vậy, hàm sẽ kết thúc với giá trị 0.

4.     Bài tập áp dụng

 1. Đếm số lượng đỉnh và cạnh của đồ thị.(Cần phân biệt rõ 2 trường hợp đồ thị có hướng và vô hướng)
 2. Xác định đỉnh kề của 1 đỉnh bất kỳ
 3. Tính bậc của từng đỉnh
 4. Đếm số lượng đỉnh bậc chẳn
 5. Đếm số lượng đỉnh bậc lẻ
 6. Đếm số lượng đỉnh treo
 7. Đếm số lượng đỉnh cô lập
 8. Chuyển đổi đồ thị có hướng thành vô hướng
 9. Thêm hay bớt một cạnh
 10. Thêm hay bớt một đỉnh
 11. Thay đổi giá trị trong số của cạnh (i,j)

Source code (C++)

1.     Tóm tắt một số khái niệm Đồ thị là một thể hiện bao gồm một tập hợp các đối tượng và giữa chúng có thể có các liên kết. Trong toán học người ta gọi các đối tượng là các đỉnh và các liên kết là các cạnh. Đồ thị vô hướng là đồ thị bao gồm các cạnh không có hướng. Đồ thị có hướng là đồ thị bao gồm các cạnh có thứ tự các đỉnh hay là các cạnh có hướng. Khuyên là cạnh nối đỉnh với chính nó. Cạnh song song là các cạnh có…

User Rating: 5 ( 1 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Duyệt đồ thị & Xác định thành phần liên thông

1.1.    Tính liên thông Một đồ thị vô hướng được gọi là liên thông nếu …

6 comments

 1. Phan Thiên Quân

  xin code ạ

 2. dứdsdsds

 3. Em rất mong được xin code bài này!

 4. Tiếc quá, bài này mình có tìm lại source code nhưng không thấy :(.
  Nhưng các bài tập áp dụng ở trên là những bài đơn giản thao tác trên đồ thị. Các bạn có thắc mắc ở chỗ nào thì liên hệ mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *