Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Design / Photoshop / Bài 9: Tạo chữ trên ảnh với Type Tool – Photoshop CS6

Bài 9: Tạo chữ trên ảnh với Type Tool – Photoshop CS6

Hướng dẫn chi tiết cách tạo ra một đoạn văn bản, thay đổi hiệu ứng đơn giản cho văn bản trong Photoshop CS6 bằng công cụ Type Tool, phù hợp với những bạn bắt đầu tự học photoshop.

Hướng dẫn chi tiết cách tạo ra một đoạn văn bản, thay đổi hiệu ứng đơn giản cho văn bản trong Photoshop CS6 bằng công cụ Type Tool, phù hợp với những bạn bắt đầu tự học photoshop.

User Rating: Be the first one !

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Bài 13: Tìm hiểu về History Brush – Photoshop CS6

Hướng dẫn sử dụng bảng history và công cụ history brush, giúp các bạn tự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *