Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / Design / Photoshop / Bài 11: Hệ màu trong Photoshop

Bài 11: Hệ màu trong Photoshop

Giúp các bạn tự học photoshop cs6 online, tìm hiểu về bít màu, kênh màu, hệ màu và độ phân giải của file ảnh.

Giúp các bạn tự học photoshop cs6 online, tìm hiểu về bít màu, kênh màu, hệ màu và độ phân giải của file ảnh.

User Rating: Be the first one !

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Check Also

Bài 13: Tìm hiểu về History Brush – Photoshop CS6

Hướng dẫn sử dụng bảng history và công cụ history brush, giúp các bạn tự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *