/* */

Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / ngoton (page 4)

ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Bài 1: Giới thiệu giao diện – Photoshop CS6

Giới thiệu khái quát về giao diện, màn hình làm việc của Photoshop CS6 Giới thiệu khái quát về giao diện, màn hình làm việc của Photoshop CS6 Bài 1: Giới thiệu giao diện – Photoshop CS6 Bài 1: Giới thiệu giao diện – Photoshop CS6 2016-08-09 ngoton 0 User …

Read More »

Photoshop CS6 – Các bài học lý thuyết

photoshop-cs6

Trong bài này gồm các video hướng dẫn lý thuyết về cách sử dụng các công cụ, các lệnh, menu, panel…trong photoshop CS6. Giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 15 video Bài 1: Giới thiệu giao diện Bài 2: Tạo mới, mở và lưu file Bài 3: Công cụ Move-Zoom …

Read More »

Regular Expression trong JavaScript

1. RegEx là gì? RegEx (Regular Expression) là một biểu thức thường được dùng để mô tả một mẫu chuỗi (string pattern). 2. Vậy, mẫu chuỗi là gì? Mẫu chuỗi, diễn giải thô ra có nghĩa là các chuỗi văn bản tuân thủ theo một quy luật sắp xếp (mẫu) …

Read More »

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn lập trình PHP

Ngô Tôn xin được tổng hợp cho các bạn đã và đang học lập trình php tham khảo các câu hỏi phỏng vấn vị trí Junior PHP Developer được các Leader thường xuyên hỏi các ứng viên. Câu hỏi phỏng vấn lập trình PHP 1. Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì? Tại sao lại …

Read More »

Xây dựng Webservice với RESTful API trong PHP

api

Hôm nay, Ngô Tôn IT xin hướng dẫn các bạn xây dựng 1 RESTful API trong PHP một cách cơ bản để làm nền tảng phát triển webservice sau này. RESTful Là Gì? REST là viết tắt của cụm từ Representational State Transfer là một kiểu kiến trúc được sử dụng trong …

Read More »