Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / ngoton (page 4)

ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Tổng hợp tài liệu ôn thi HCĐH KHTN

Chào các bạn, Ngô Tôn .IT gửi tới các bạn bộ tài liệu ôn thi Hoàn chỉnh đại học của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM (HCĐH KHTN) Nhập môn lập trình: Tải về Bài giải Nhập môn lập trình: Tải về Cấu trúc dữ liệu và giải …

Read More »

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn Java

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn lập trình Java. Một số khái niệm cơ bản về Java Core và Spring Framework. Spring Framework Java Core – java cơ bản Java Core – các khái niệm về OPPs Java Core – các khái niệm về OPPs: Câu hỏi phỏng vấn …

Read More »

Sử dụng các từ khóa super, this, static trong OOP

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ khóa phổ biến như super, this, static trong OOP cũng như các sử dụng chúng như thế nào? Từ khóa super – Được dùng trong hàm dựng hoặc trong hàm thực thể để chỉ đến đối tượng cha của đối tượng …

Read More »

Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng Java

tinh-da-hinh-trong-lap-trinh-huong-doi-tuong

Bài tiếp theo  chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tính chất đặc trưng và quan trọng nữa đó là tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng Java (Polymorphism). Sau khi đã tìm hiểu tính kế thừa, trừu tượng và interface ở các bài trước. Đa hình là …

Read More »